Õpetaja Stipendiumi Statuut

I Stipendiumi eesmärk

  1. Stipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajatööd, tunnustada õpetaja kutset ning toetada õpetaja tööalast enesearendamist (osalemine koolitustel, õppereisil, seminaril, konverentsil või metoodilise õppematerjali loomine vm loometegevus).
  2. Stipendiumiga soovitakse pakkuda kogemust õppida õpetajatöö uuenduslikke võimalusi ning saada inspiratsiooni oma tegevuseks.

II Stipendiumi taotlemine

3. Stipendiumi on õigus taotleda Viljandi Kesklinna koolis töötavatel õpetajatel.

4. Taotlemiseks on vaja esitada digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlusvorm koos lisadega hiljemalt 1. detsembriks e-postile sekretar@klk.vil.ee.

5. Stipendiumi taotleja:

  • usub õpetajatöösse ja õpilaste võimete arendamisse;
  • on positiivse ellusuhtumisega ja lähtub oma töös nüüdisaegsest õpikäsitusest;
  • soovib end arendada ja omandada uusi oskusi ning neid rakendada ja jagada kolleegidega.

III Stipendiumi määramine ja maksmine

6. Stipendiumi määrab MTÜ Punase Koolimaja Vilistlased (kuni 2022. aastani andis stipendiumit välja Viljandi Hariduse Arengufondi) juurde loodud vastav hindamiskomisjon, mis koosneb Viljandi Kesklinna kooli juhist, õppejuhist ja vilistlaskogu  esindajatest.

7. Stipendiumi suuruse määrab Viljandi Kesklinna Kooli vilistlaskogu koos koolijuhiga. Stipendiumi suurus määratakse igal aastal 31. oktoobriks. Stipendiumi suurus oli 2022. aastal on 1500 eurot.

8. Stipendiumi väljamakse teostab MTÜ Punase Koolimaja Vilistlased vastavalt hindamiskomisjoni esildisele.

9. Taotluste hindamisel arvestab hindamiskomisjon taotluse põhjendatust ja vastavust käesolevale statuudile, tegevuste selgust ning olulisust koolile.

Õpetaja Stipendiumi Statuut was last modified: veebruar 13th, 2023 by kaupo